Bad Copy

Bad Copy to hip-hopowy skład z Belgradu.

Karty pionowe

Posłuchaj

Esi mi dobar

Bad copy žoor

Ljubav ili pivo

Uno due tre